Martin Asbæk Gallery

Ebbe Stub Wittrup
Udvalgte værker
11.02. – 01.03.2021

I vinduet hos Martin Asbæk Gallery vises et udvalg af værker af den danske kunstner Ebbe Stub Wittrup, hvis kunstneriske praksis udfolder sig i et tværmedielt felt mellem bl.a. objekter, rumlige installationer og fotografi. Fælles for Wittrups arbejde er en gennemgående interesse for, hvordan materialiteten og sanserne præges udefra samt hvordan de tillægges betydninger og indgår i nye sammenhænge i mødet med kulturelle og ideologiske narrativer samt mytologier.

3 spørgsmål til Martin Asbæk :

Hvad har I gjort af særlige tiltag under lockdown for at facilitere de kunstinteresserede?
Vi har i stigende grad skruet op for vores digitale tilstedeværelse på både Instagram og Facebook, hvor vi bl.a. deler videoer med vores kunstnere og links til digitale udstillinger. Vi har også benyttet os af Artland og deres 3D udstillinger, som er en ny måde at opleve udstillingsrummet på.

Hvilken betydning mener I, kunst i det offentlige rum har? 
Kunst i det offentlige rum har et stort demokratiske potentiale. Dels kan kunsten i det offentlige rum nå nye grupper, der ikke nødvendigvis besøger hverken museerne og gallerierne, og samtidig kan man ikke overføre gallerirummet direkte til det offentlige rum. Det betyder, at kunsten skal kunne eksistere på nogle andre præmisser og på lige fod med vores hverdag. Kunsten skal ikke forstyrre dagligdagens gøremål, men iklæde dem et ekstra lag.

Hvad kan kunsten gøre særligt under lockdown?  
Vi har set flere eksempler på, hvordan kunstverden har organiseret sig under lockdownen, således at kunsten fortsat kunne blive udbredt – og på helt nye måder, hvad end der er tale om vinduesudstillinger, digitale udstillinger eller happenings, der på hver sin vis har behandlet pandemien og den dertilhørende isolation. På den måde er kunsten robust, men den er også nødvendig for, at vi kan forstå den situation, vi befinder os i.

Bredgade 2
www.martinasbaek.com
@martinasbaekgallery
@ebbestub

Photo : Anders Sune Berg