Ofelias Plads

Den verdenskendte og prisbelønnede britiske kunstner Martin Creed har skabt værket Understanding, som en tolkning af den ikoniske sætning “peace, love and understanding”. Værket er 8 meter højt og 15 meter langt, med den officielle title Work No. 2630 UNDERSTANDING. Det skulle i første omgang være præsenteret på Roskilde Festivals 50-års jubilæumsudgave i sommer, der som bekendt blev aflyst.

Martin Creeds værk rummer en kombination af lethed og dybde, samt plads til interaktion, humor og eftertanke, der giver værket en umiddelbar appel. Denne tankevækkende og humoristiske tilgang til kunsten har været med til at gøre ham til en af de største navne på den internatioanle samtidskunstscene. 

Det er rejst af Roskilde Festival i samarbejde med Creator Projects, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Det Kongelige Teater og Jeudan med yderligere støtte fra Hauser & Wirth.

Nu lyser det op i mørket på Ofelia Beach foran Skuespilhuset som en kunstnerisk gestus til det samfundssind, vi alle udviser i denne tid.

2 spørgsmål til Creator Projects, der er initiativtager til visningen af værket foran Skuespilhuset

Hvilken betydning mener I, kunst i det offentlige rum har ? 
Når kunsten optræder i det offentlige rum, bidrager det til en mangfoldig og demokratisk dialog omkring kunsten og dens forskellige udsigelser. Kunstens betydning opstår derved ikke blot mellem værk og beskuer men i et krydsfelt mellem alle de betydningskonstituerende elementer og relationer, der omgiver værket – befolkningen, stedslige omgivelserne og aktuelle samfundstendenser og -debat. Offentlig kunst er således med til at nuancere, udfordre og udvide den dialog og bevidsthed der gennemstrømmer det offentlige rum, og derigennem med til at rykke vores samfund.

Hvad kan kunsten gøre særligt under lockdown? 
Ligesom kunsten kan splitte, kan kunsten også samle. Om vi deltager online, som forbipasserende på cykel eller igennem dialog, medvirker kunsten til at samle vores bevidsthed omkring fænomener, hvilket er vigtigt i en tid, hvor vi ikke kan mødes fysisk. Kunsten bidrager dermed til at skabe liv i et stillestående rum, og derigennem påvirke vores hverdag og trivsel positivt, og minde os om de aktiviteter og det samvær, der venter, når den sovende by er vågen igen.  

@creatorprojects
@nycarlsbergfondet
@roskildefestival
@kglteater
@jeudan
@hauserwirth

photo : Kim Matthai